Bakalárik 2012

Bludisko na Ostrove a čitáreň na streche knižnice s toboganom ústiacim priamo do Váhu... Aj takéto návrhy na územné členenie mesta padali v čase jarných prázdnin (6. - 8. marca 2012), kedy sa uskutočnila v poradíuž tretia Detská univerzita Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne – Bakalárik. Zúčastnilo sa jej 38 detívo veku od 7 do 13 rokov zo základných škôl z Trenčína a blízkeho okolia.

Prvý deň si najmladší študenti našej Alma Mater vypočuli prednášky na témy - Čo vidia oči a čo vidí rozum? Prečo bomba vybuchne? Prečo už nemáme kráľa? V tejto poslednej prednáške sa zaujímavo vyvinula detská politická diskusia na tému Voľby 2012, kde sme sa od detí dozvedeli, že jednou zo základných podmienok, ktoré musí občan spĺňať, keď sa chce staťposlancom je, byť najskôr gorilou. A že deti nemajú prehľad!

Druhý deň deti strávili na Mestskom úrade v Trenčíne, kde ich zástupkyňa primátora mesta Trenčín Mgr. Renáta Kaščáková, sprevádzala po mestskom úrade; vysvetlila im systém fungovania úradu a viedla zasadnutie mestského zastupiteľstva. Deti sa v koži poslancov cítili ako ryby vo vode. Zaujímavé bolo ich hlasovanie o návrhoch, ktoré by podľa nich mali byťzapracované do nového územného plánu mesta. Veľa hlasov získalo bludisko na ostrove a čitáreň na streche knižnice s toboganom ústiacim priamo do Váhu. S veľkým záujmom sa stretla exkurzia v katakombách pod Piaristickým kostolom a výstup na Mestskú vežu, kde organizátorkám tuhla krv v žilách, keď mali ustrážiť výhľaduchtivých detí.

Tretí deň sa začínal zdravotníctvom. Téma „Viem, ako pomôžem?“ zaujala nielen dievčatá, ale i chalanov. Obviazaní, ako frontoví vojaci, prenikli nielen do teoretickej roviny poskytnutia prvej pomoci, ale vyskúšali si aj praktickú časť. Masáž srdca na figuríne zaujala všetkých. Veľký úspech zožali i roboti. Š tudenti mali možnosť nielen siahnuť na robotov, ktorívzišli z dielní ich starších kolegov Fakulty špeciálnej techniky, pod ktorých záštitou sa táto téma realizovala, ale sami si nejaký ten robot i zostrojili. Krásnych robotov zostrojili nielen chlapci ale i technicky zdatné dievčatá.

Každé úspešné štúdium na vysokej škole je zavŕšené promóciou. Nebolo tomu inak ani u našich najmladších absolventov. Rektor TnUAD prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. odovzdal diplom všetkým deťom a tých najaktívnejších, ktorí prezentáciou vlastných prác obohatili Bakalárika, odmenil Cenou rektora. Zaujímavé encyklopédie ocenených veľmi potešili.

Rozžiarené oči a jednotná odpoveď ááááááánnnnnnnóóóóóóóó, na otázku, či prídu i nabudúce, bola najväčšou odmenou, ktorú organizátori TnUAD spolu s Mestom Trenčín mohli dostať.

Kontaktujte nás

Prihlášky a informácie
Danka Matejková
+421 32 7400 118
danka.matejkova@tnuni.sk

Čo je bakalárik?

Trenčianska detská univerzita sa koná pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a je určená malým študentom – žiakom základných škôl vo veku od 9 do 14 rokov, v ktorých chceme zábavnou formou prostredníctvom tohto projektu stimulovať chuť vzdelávať sa.