Bakalárik 2009

V dňoch 25. - 27. augusta 2009 sa uskutočnil 2. ročník Detskej letnej univerzity Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne. Letnú detskú univerzitu „Bakalárik“ na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka organizačne zabezpečovalo Oddelenie akademických činností v spolupráci so Základnou školou Kubranská v Trenčíne. Akcie sa zúčastnilo 63 žiakov základných škôl, predovšetkým z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Cieľom aktivity bolo propagovať univerzitu medzi žiakmi základnej školy a medzi širokou verejnosťou. Letná detská univerzita bola propagačne podporená aj televíziou Markíza a pomohla propagácii Trenčianskej univerzity.

Medzi hlavné aktivity patrili tematické prednášky a návšteva laboratórií. Každý deň bol tematicky zameraný na tému atraktívnu pre deti. Išlo o témy „Hravo-zdravo“, „Nájde robot cestu domov?“ a „ Money Money Money“.

Kontaktujte nás

Prihlášky a informácie
Danka Matejková
+421 32 7400 118
danka.matejkova@tnuni.sk

Čo je bakalárik?

Trenčianska detská univerzita sa koná pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a je určená malým študentom – žiakom základných škôl vo veku od 9 do 14 rokov, v ktorých chceme zábavnou formou prostredníctvom tohto projektu stimulovať chuť vzdelávať sa.