Bakalárik 2008

V dňoch 25. – 27. augusta 2008, posledný prázdninový týždeň, sa na pôde našej univerzity konal 1. oficiálny ročník Detskej letnej univerzity, ktorú sme nazvali tak trochu rodinne „Bakalárik“.

Zaradili sme sa tak medzi univerzity, ktoré organizujú detské univerzity pre nadpriemerných žiakov základných škôl. Dalo by sa povedať, že sme tak uzatvorili pomyselný kruh, pretože sme svojimi aktivitami obsiahli všetky vekové kategórie obyvateľov Trenčianskeho regiónu spoločne s univerzitným štúdiom, celoživotným vzdelávaním a univerzitou tretieho veku.

Detská letná univerzita je určená najmladším, často nadpriemerným žiakom, ktorí dali prednosť univerzitnej aule pred letnými aktivitami. Je dôležité povedať, že teplé slnečné počasie bolo tentokrát náš najväčší konkurent. Mnohé deti prišli v sprievode rodičov a starých rodičov, ktorí sa tiež zúčastnili prednášok. Medzi hlavné aktivity patrili tematické prednášky a návšteva laboratórií VILA (sklárske a chemické laboratóriá). Každý deň bol tematicky zameraný na tému atraktívnu pre deti: Vreckové od rodičov v eurách, Google ako kúzelník a pomocník, Matematika hrou.

V rámci prednášky o eure sa „bakalárikovia“ dozvedeli množstvo zaujímavostí o našej nadchádzajúcej mene, mali možnosť pozrieť si pod „UV lampou“ ochranné prvky bankoviek a dozvedieť sa viac o grafike bankoviek a mincí. Prednáška o počítačovom prehliadači Google im umožnila prezrieť si Trenčín a jeho okolie zo satelitnej snímky, virtuálne sa poprechádzať po povrchu Marsu a Mesiaca a naučiť sa efektívne vyhľadávať informácie na internete.

Matematika hrou bola zameraná na logické číselné hádanky, hlavolamy a populárne „sudoku“.

Počas dňa navštevovali po menších skupinách sklárske laboratóriá, kde dostali zaujímavý výklad o laboratórnych prístrojoch a vlastnostiach skla. Ich číra predstava o skle ako obyčajnom materiáli používanom na výrobu okien a pohárov sa trochu zafarbila, keď videli ako sa vyvíja nepriestrelné sklo či sklo na špeciálne použitie v priemysle.

Akcia bola zavŕšená slávnostným odovzdávaním titulov „balakárik“, ktorý si prevzalo 48 žiakov.

Detská letná univerzita mala veľmi dobrý mediálny ohlas a priDetská letná univerzita TnUAD alias „Bakalárik“ niesla obojstranný prospech. Deti na vlastnej koži okúsili pocit zasadnúť do vysokoškolskej auly a získali prehľad v zaujímavých oblastiach. Často prišli v sprievode rodičov a starých rodičov, pre ktorých školská pôda predstavovala tak trochu návrat do ich študentských časov. Naša univerzita získala takto príležitosť prezentovať sa v pozitívnom svetle a pritiahnuť pozornosť nadpriemerných žiakov, ktorí sa v budúcnosti budú rozhodovať pre ďalšie štúdium. Akciu organizačne zabezpečilo Centrum kariérneho poradenstva na FSEV TnUAD spolu so Základnou školou na Kubranskej ceste v Trenčíne. Týmto všetkým ďakujem za ich ochotnú pomoc a spoluprácu. Dovidenia na ďalšej detskej univerzite TnUAD, možno zimnej.

Kontaktujte nás

Prihlášky a informácie
Danka Matejková
+421 32 7400 118
danka.matejkova@tnuni.sk

Čo je bakalárik?

Trenčianska detská univerzita sa koná pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a je určená malým študentom – žiakom základných škôl vo veku od 9 do 14 rokov, v ktorých chceme zábavnou formou prostredníctvom tohto projektu stimulovať chuť vzdelávať sa.